Zwroty i reklamacje

Zwroty

 1. Kupujący  ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia towaru
 2. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania świadczących o innym wykorzystywaniu Towaru niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar należy odesłać na adres siedziby SOFERIA.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 6. Jeżeli zwrócony pokrowiec będzie nosił ślady użytkowania takie jak plamy, sierść zwierząt, wówczas zwrot pieniędzy nie zostanie wykonany. Na życzenie Klienta pokrowiec zostanie ponownie wysłany za pobraniem 22 PLN za dostawę.
 7. Po otrzymaniu Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Sklep dokona sprawdzenia Towaru. Jeżeli Towar spełnia wymienione powyżej wymagania, w ciągu 5 dni roboczych Sklep dokona zwrotu zapłaty na konto Kupującego.

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową/zamówieniem reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji reklamacji należy odesłać na koszt SOFERIA.
 2. Kupujący traci uprawnienia reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Kupującego z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji. Wówczas termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, to Towar wymieniony zostanie na pełnowartościowy.
 6. W przypadku, gdy wymiana na Towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny reklamowanego Towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Kupującego, zaoferuje do wyboru inne dostępne w Sklepie Produkty.
 7. Jeżeli Klient nie będzie chciał wymiany to ma prawo zwrotu jeżeli reklamacja była złożona w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Wówczas zostanie zwrócony koszt zakupu pomniejszony o koszt odbioru Towaru od Klienta (jeżeli był na koszt SOFERIA).
 8. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty pocztowej za odesłanie towaru.
 9. Naprawiony Towar odsyłany jest do Kupującego na koszt SOFERIA.
 10. Reklamacje zgłoszone po upływie dwóch lat od dnia zrealizowania przez Sklep Zamówienia, nie podlegają rozpatrzeniu.
 11. Jeżeli zwrócony Towar okaże się zgodny z umową/zamówieniem to reklamacja nie zostanie uznana. Na życzenie Klienta pokrowiec zostanie ponownie wysłany za pobraniem 22 PLN za dostawę.