Zwroty i reklamacje

Zwroty

 1. Kupujący  ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie stosuje się w przypadku zamówień Próbek Tkanin oraz samej tkaniny zakupionej na metry bieżące.

 2. Klientom biznesowym (w przypadku zakupu z numerem VAT) SOFERIA wystawia fakturę korygującą. Zwroty przyjmowane są dopiero po podpisaniu przez Kupującego i odesłaniu do SOFERII.

 3. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania świadczących o innym wykorzystywaniu Towaru niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar należy odesłać na adres wskazany przez SOFERIA.

 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 6. Po otrzymaniu Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Sklep dokona sprawdzenia Towaru. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, w ciągu 5 dni roboczych Sklep dokona zwrotu zapłaty. Zwrot zapłaty odbędzie się tym samym sposobem, jakim za Towar zapłacił kupujący lub na wskazane przez Kupującego w oświadczeniu konto. Decyzja o sposobie zwrotu środków należy do SOFERIA.

Reklamacje

 1. Towar posiada 2-letnią gwarancję Soferia obowiązującą na terenie Polski.

 2. W przypadku niezgodności Towaru z umową zdjęcia reklamacji wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji reklamacji należy przesłać na adres kontakt@soferia.pl.

 3. Kupujący traci uprawnienia reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.

 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.

 5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia.

 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Kupującego z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji. Wówczas termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.

 7. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, SOFERIA odbierze Towar na swój koszt i Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy.

 8. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana na Towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny reklamowanego Towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Kupującego, zaoferuje do wyboru inne dostępne w Sklepie Produkty.

 9. Naprawiony Towar odsyłany jest do Kupującego na koszt SOFERIA.

 10. Reklamacje zgłoszone po upływie dwóch lat od dnia zrealizowania przez Sklep Zamówienia, nie podlegają rozpatrzeniu.

 11. Jeżeli Kupujący nie chce naprawy/wymiany produktu tylko chce go zwrócić wówczas obowiązują zasady opisane w §7 Regulaminu (Odstąpienie od umowy).

 12. Jeżeli zwrócony Towar okaże się zgodny z umową/zamówieniem to reklamacja nie zostanie uznana. Na życzenie Klienta pokrowiec zostanie ponownie wysłany za pobraniem 22 PLN za dostawę.

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  15,00 zł
Razem
Support
Napisz do nas maila!